)))
شماره تماس: nilofar.kefayati@gmail.com

نمونه کار ها

آخرین اخبار

نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشی خط و حجم واریته

نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشی خط و حجم با عنوان واریته در گالری یاسمین

حضور با دو اثر از مجموعه من و رورشاخ

نمایشگاه گروهی نقاشی طالع طلایی

نمایشگاه گروهی نقاشی طالع طلایی در دانشگاه هنر تهران

برگزار کننده چیتا آرت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی هنر مدرن و معاصر جنوا -ایتالیا 2019

2019حضور در نمایشگاه هنر مدرن و معاصر جنوا-ایتالیا

بهمن 97

بازگشت به بالا صفحه